Podobieństwa i różnice języka polskiego i ukraińskiego


Podobieństwa i różnice języka polskiego i ukraińskiego

Język polski i ukraiński należą do grupy języków wschodniosłowiańskich, co oznacza, że mają ze sobą wiele wspólnego. Oba języki wywodzą się z prasłowiańskiego, czyli języka praojców wszystkich Słowian, który istniał około 1500 lat temu. W wyniku migracji i rozwoju poszczególnych grup etnicznych, język prasłowiański podzielił się na kilka grup dialektalnych, z których z czasem wyłoniły się odrębne języki, w tym polski i ukraiński.

Podobieństwa

Język polski i ukraiński mają wiele cech wspólnych, zarówno w zakresie słownictwa, jak i gramatyki.

Słownictwo

Około 60% słownictwa polskiego i ukraińskiego jest identyczne lub podobne. Wiele słów w obu językach brzmi podobnie lub identycznie, np.:

 • język polski: dom, woda, chleb, ręka, noga, głowa
 • język ukraiński: дім, вода, хліб, рука, нога, голова

Gramatyka

Oba języki mają podobny system gramatyczny. Należą do nich m.in.:

 • podobnie zbudowane czasowniki, np.:
  • język polski: jeść (ja jem, ty jesz, on je, my jemy, wy jecie, oni jedzą)
  • język ukraiński: їсти (я їм, ти їж, він їсть, ми їмо, ви їсте, вони їдять)
 • podobnie zbudowane rzeczowniki, np.:
  • język polski: dom (domu, domem, domem)
  • język ukraiński: дім (дому, домом, домом)
 • podobnie zbudowane przymiotniki, np.:
  • język polski: duży (większy, największy)
  • język ukraiński: великий (більший, найбільший)

Różnice

Mimo wielu podobieństw, język polski i ukraiński mają również pewne różnice.

Alfabet

Polska używa alfabetu łacińskiego, natomiast Ukraina używa alfabetu cyrylicy. Wynika to z historycznych wpływów kulturowych. Polska była pod wpływem kultur zachodnich, natomiast Ukraina była pod wpływem kultur wschodnich.

Wymowa

Niektóre dźwięki w języku polskim i ukraińskim są wymawiane inaczej. Na przykład:

 • w języku ukraińskim występuje dźwięk і, który w języku polskim nie występuje. Dźwięk ten jest wymawiany jako coś pośredniego między i a e.
 • w języku polskim występuje dźwięk rz, który w języku ukraińskim jest wymawiany jako ż.
 • w języku ukraińskim występuje dźwięk г, który w języku polskim jest wymawiany jako h.

Składnia

W niektórych przypadkach składnia języka polskiego i ukraińskiego różni się. Na przykład:

 • w języku polskim przymiotnik przed rzeczownikiem opisuje go, natomiast w języku ukraińskim przymiotnik najczęściej występuje po rzeczowniku.
 • w języku polskim orzeczenie zdania z czasownikiem męskoosobowym występuje na końcu zdania, natomiast w języku ukraińskim orzeczenie może występować na końcu zdania, ale może też występować przed podmiotem.

Podsumowanie

Język polski i ukraiński są językami blisko spokrewnionymi, które mają ze sobą wiele wspólnego. Mimo to, występują między nimi pewne różnice, głównie w zakresie wymowy i składni.