Konsultacje językowe

Pojedyncze spotkania, dzięki którym rozwiążemy wasze problemy językowe 

Konsultacje językowe lub ćwiczenia „last minute” to typ szkoleń, pozwalających na przygotowanie się pod względem znajomości języka do ważnego dla Klienta wydarzenia. Oferujemy wsparcie językowe w formie jednorazowych spotkań. Tego typu szkolenia pomagają przygotować Klienta do konkretnej sytuacji, która wymaga od niego szybkiej weryfikacji i powtórzenia umiejętności językowych.  Koszt każdej rozpoczętej godziny zegarowej konsultacji to 70 zł, cena zawiera koszta przygotowania się przez lektora oraz niezbędne materiały dydaktyczne.

Przykładowe sytuacje, w których mogą się przydać konsultacje językowe:

  • Przedstawienie prezentacji
  • Rozmowa o pracę
  • Delegacja
  • Ważna rozmowa telefoniczna
  • Korespondencja
  • Prowadzenie negocjacji
  • Spotkanie z kontrahentami
  • Przygotowanie do sprawdzianu lub egzaminu
  • Sporządzenie bibliografii
  • Wyszukiwanie informacji w Internecie

Kontakt z nami:

Klauzula RODO

1 + 15 =